Μνήμη και πόλη ΙΙ

HAC113 Μνήμη και πόλη ΙΙ

Διδάσκων: Αλέξανδρος Τενεκετζής | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης στην αστική ιστορία και αρχαιολογία με διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση. Η ύλη του μαθήματος κατευθύνει τους σπουδαστές να κατανοήσουν σε βάθος, να εφαρμόσουν και να κρίνουν ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη μνήμη νοηματοδοτεί διαχρονικά τους αστικούς οικιστικούς σχηματισμούς. Το μάθημα εξετάζει όψεις του αστικού πολιτισμού στον Ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παρουσιάζονται εξελίξεις στην κατασκευή και την πρόσληψη του αστικού χώρου διαχρονικά και αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους η ανθρώπινη μνήμη νοηματοδοτεί διαχρονικά τους αστικούς οικιστικούς σχηματισμούς. Χρόνος και χώρος συγκροτούν εξίσου την ιστορική εμπειρία και, συνεπώς, τη μνήμη που αντανακλάται στην προφορική μαρτυρία. Στο μάθημα εξετάζεται η συνάντηση ανάμεσα στη μελέτη του αστικού χώρου και την προφορική ιστορία, η οποία μπορεί να προσφέρει πρωτότυπες μορφές ιστορίας των πόλεων. Αναλύονται οι ανθρώπινες μαρτυρίες για τον αστικό χώρο και οι δυνατότητες που προσφέρουν για μια εννοιολόγηση της ποικιλίας του τοπικού και για την ανάδειξη των «πολλών πόλεων μέσα στην πόλη».

Skip to content