Κατατακτήριες Εξετάσεις

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Κατατακτήριες Εξετάσεις

Oι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων όπως και οι θεματικές ενότητες της σχετικής ύλης γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: 1 έως 11 Νοεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά στο email: secr-ha@upatras.gr

Περίοδος διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020

Πρόγραμμα διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Skip to content