Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

YAR105 Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Διδάσκων: Ιωάννης Θεοχάρης (προσωρινός διδάσκων για 2020-21)

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές θεματικές της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης με αναφορά στην κοσμική, εκκλησιαστική και ταφική τέχνη, στην εξέλιξη και τη διαδόση της χριστιανικής εικονογραφίας και τη συγκρότηση του εικονογραφικού προγράμματος των εκκλησιών, στην εκκλησιαστική και κοσμική αρχιτεκτονική από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την Άλωση, στη ζωγραφική των εικόνων, των ψηφιδωτών και των χειρογράφων με εικονογράφηση και την εικονομαχική κρίση, στα αντικείμενα της μικροτεχνίας και την τοπογραφία του βυζαντινού κόσμου.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ, DELVOYE CHARLES (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053761)
  2. Εισαγωγή στη Βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική, Lyn Rodley (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12921665)
Skip to content