Αρχαιολογία της Μακεδονίας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Αρχαιολογία της Μακεδονίας

EAR508 Αρχαιολογία της Μακεδονίας

Διδάσκων:

Το μάθημα εξετάζει τα υλικά κατάλοιπα μιας μεγάλης περιοχής στον βορειοελλαδικό χώρο από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και το συμβατικό τέλος της ρωμαϊκής αρχαιότητας (10ος αι. π.Χ. – 4ος αι. μ.Χ.). Εξετάζονται τα σημαντικά οικιστικά κέντρα, αλλά η εξέλιξη στην τέχνη στον χώρο αυτό.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content