Εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο της πόλης

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο της πόλης

HAC112 Εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο της πόλης

Διδάσκοντες: Χρήστος Μεράντζας, Αλέξανδρος Τενεκετζής | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης στην ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και στην ιστορία της δημόσιας τέχνης με διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση. Η ύλη του μαθήματος κατευθύνει τους σπουδαστές να κατανοήσουν σε βάθος, να εφαρμόσουν και να κρίνουν ζητήματα ιστορίας, θεωρίας και μεθοδολογίας, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους η τέχνη στον δημόσιο χώρο νοηματοδοτεί και αλληλεπιδρά διαχρονικά τους αστικούς οικιστικούς σχηματισμούς. Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την πολύπλοκη και πολυεπίπεδη σχέση τέχνης και δημόσιου χώρου εξετάζοντας επιτελεστικές πρακτικές, τελετουργίες ενθύμησης, τραυματικές και διαχαστικές εμπειρίες, εικαστικές εγκαταστάσεις και μνημεία, από ποικίλους φορείς και συλλογικούς δράστες, που έχουν στόχο την παρέμβαση και διαμόρφωση δημόσιων ιστοριών και αφηγημάτων. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις υλικές αναπαραστάσεις της ιστορίας, της μνήμης, των ταυτοτήτων, του κοινού, καθώς και στους ανταγωνισμούς και τους αποκλεισμούς ομάδων και συλλογικοτήτων. Παράλληλα, εξετάζονται οι τρόποι μέσω των οποίων η δημόσια τέχνη μπορεί να εμπλέξει τους πολίτες σε μια δυναμική σχέση με το αστικό περιβάλλον. Η μορφή, το περιεχόμενο, η έκταση και η τοπογραφία των εικαστικών εγκαταστάσεων και επιτελέσεων, η χρονικότητα και χωρικότητα των δράσεων, αποτελούν κομβικά σημεία μελέτης για την κατανόηση όλων των παραπάνω.

Skip to content