Θέματα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Θέματα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας

EIS604 Θέματα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Διδάσκουσα: Έλλη Λεμονίδου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθούν οι κυριότερες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της νεότερης και σύγχρονης Ευρώπης. Ειδικότερα παρουσιάζονται μια σειρά από παραδείγματα για τους βαθείς μετασχηματισμούς που επέφεραν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες τα ιδεολογικά και πολιτικά κινήματα του 19ου αιώνα και η συγκρότηση εθνικών κρατών, οι δύο παγκόσμιες συρράξεις του 20ού αιώνα, καθώς και οι πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις του Ψυχρού Πολέμου. Μέσω της παρουσίασης ιστορικών πηγών και της χρήσης βιβλιογραφίας, οι φοιτητές διευκολύνονται Η παρουσίαση ιστορικών πηγών και η χρήση βιβλιογραφίας βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία της Ευρώπης και οι απώτερες συνέπειές τους αγγίζουν τη σύγχρονή μας κοινωνία.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Ιστορία και μνήμη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, Λεμονίδου Ε. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86197583)
  2. Ιστορικά τραύματα και ευρωπαϊκή ιδέα, Κόκκινος Γιώργος, Λεμονίδου Έλλη, Κιμουρτζής Παναγιώτης Γ., Σωτήρης Ντάλης (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59395737)
Skip to content