Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

YAR203 Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνίες του προϊστορικού Αιγαίου με στόχο τη διερεύνηση των πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από τις ομάδες τροφοσυλλεκτών στις μόνιμες γεωργικές κοινότητες και την ανάπτυξη των ανακτορικών πολιτισμών. Πραγματοποιείται μια επισκόπηση της έρευνας, των σύγχρονων τάσεων της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού της Αιγαιακής Προϊστορίας μέσα από την αναφορά σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις και ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα θίγονται θεμελιώδεις αρχαιολογικές έννοιες (όπως εξημέρωση, πολυπλοκότητα, αναδιανομή, τεχνοτροπία, κατάρρευση κτλ). Η συζήτηση επεκτείνεται στην πρόσληψη του προϊστορικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Treuil, R., Darcque, P., Poursat, J.C., Touchais, G. 2015. Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα [Κωδ. στον Εύδοξο: 50660327]
  2. Dickinson, O. 2003: Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα [Κωδ. στον Εύδοξο: 24346]
  3. Τουλούμης, Κ. 2021. Προϊστορική αρχαιολογία. Είκοσι χρόνια (2000-2019), Θεσσαλονίκη: University Studio Press [Κωδ. στον Εύδοξο: 102074844]
Skip to content