Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

YAR203 Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνίες του προϊστορικού Αιγαίου με στόχο τη διερεύνηση των πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από τις ομάδες τροφοσυλλεκτών στις μόνιμες γεωργικές κοινότητες και την ανάπτυξη των ανακτορικών πολιτισμών. Πραγματοποιείται μια επισκόπηση της έρευνας, των σύγχρονων τάσεων της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και του υλικού πολιτισμού της Αιγαιακής Προϊστορίας μέσα από την αναφορά σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις και ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα θίγονται θεμελιώδεις αρχαιολογικές έννοιες (όπως εξημέρωση, πολυπλοκότητα, αναδιανομή, τεχνοτροπία, κατάρρευση κτλ). Η συζήτηση επεκτείνεται στην πρόσληψη του προϊστορικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

Οι διαλέξεις ακολουθούν μια χρονολογική διάταξη ή οποία όμως συσχετίζεται με βασικές θεματικές της προϊστορικής έρευνας:

 • Χρονολόγηση, εξέλιξη και Απώτερη Προϊστορία
 • Περιβάλλον και κατοίκηση στην αρχή του Ολόκαινου
 • Εξημέρωση, μόνιμη εγκατάσταση και Νεολιθικός πολιτισμός
 • Παραγωγή, κατανάλωση και εξουσία στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 • Μινωϊκά ανάκτορα: εξειδίκευση και αναδιανομή
 • Μυκηναϊκά ανάκτορα: κρατικές δομές στην Προϊστορία
 • Κατάρρευση: το τέλος της Προϊστορίας;
 • Προϊστορική τέχνη και τεχνολογία
 • Θρησκεία και ιδεολογία στο Προϊστορικό Αιγαίο
 • Η πρόσληψη της Προϊστορίας στο σύγχρονο κόσμο

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Οι πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Treuil Rene,Darcque Pascal,Poursat Jean – Claude (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50660327)
 2. Αιγαίο. Εποχή του χαλκού, Dickinson Oliver (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24346)
 3. Η τέχνη στην προϊστορική Ελλάδα, Hood Sinclair (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68406403)
Skip to content