Ιστορία του Νέου Ελληνισμού I

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Ιστορία του Νέου Ελληνισμού I

YIS409 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού I

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις ιστορικές πηγές και τις μεθόδους μελέτης της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού.

Skip to content