Πρακτική Άσκηση

ΕΕ815 Πρακτική άσκηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής ΆσκησηςΓεώργιος Παναγιωτόπουλος

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και λαμβάνει (5) ECTS. Τα ECTS δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Είναι δίμηνης διάρκειας και υλοποιείται τους θερινούς μήνες (Ιούλιο- Αύγουστο). Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών.

Η Πρακτική άσκηση, αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μη υποχρεωτικής) και έχει ως σκοπό: α) την εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές στα μαθήματα μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους, β) την άμεση γνώση των συνθηκών εργασίας σε πραγματικούς εργασιακούς χώρους στους οποίους μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος, γ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξειδικεύσεων που σχετίζονται με τις γνώσεις και τα εφόδια που έχουν λάβει οι φοιτητές του Τμήματος από το Πρόγραμμα Σπουδών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και δ) τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους του Τμήματος.

Η Πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ιστορικά αρχεία, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πινακοθήκες, εφορίες αρχαιοτήτων, επιχειρήσεις, κλπ). Την επίβλεψη των φοιτητριών/φοιτητών έχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Στους φορείς με τους οποίους έχει υπάρξει συνεργασία του Τμήματος στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνονται:

Skip to content