Τεχνολογίες διαδικτύου και πολιτιστικοί ιστότοποι

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Τεχνολογίες διαδικτύου και πολιτιστικοί ιστότοποι

EDG603 Τεχνολογίες διαδικτύου και πολιτιστικοί ιστότοποι

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικά χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και της ανάπτυξης Πυλών και Εφαρμογών Διαδικτύου στον Πολιτισμό κυρίως με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού πελάτη (client side).

Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται:

 • Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (Web)
 • Ιστορική αναδρομή και βασικοί ορισμοί Web
 • Εξυπηρετητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Servers), Proxy Servers, Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (Web Browsers)
 • Θέματα ασφάλειας στο web. Τύποι Ιστοσελίδων
 • Αρχές σχεδίασης μιας Ιστοσελίδας, αρχές σχεδίασης ενός Ιστοτόπου, ο ρόλος της εμφάνισης και της ευχρηστίας
 • Ανάπτυξη Ιστοτόπων για Επιχειρήσεις: Αναγκαιότητα του Ιστοτόπου, βήματα ορθού σχεδιασμού και ανάπτυξης του Ιστοτόπου, θέματα οργάνωσης περιεχομένου, θέματα πλοήγησης, θέματα εμφάνισης. Γλώσσες σήμανσης για ιστοσελίδες: HTML και XHTML
 • Γλώσσα μορφοποίησης για Ιστοσελίδες: CSS. Προγραμματισμός στη πλευρά του Browser: DOM και Javascript

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Julie C. Melonie. Μάθετε HTML 5, CSS και JavaSript, ISBN: 9605126583, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ. (2013) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: ********)
 2. Laura Lemay. Πλήρες εγχειρίδιο της HTML 5 & CSS, ISBN: 9605126192, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ. (2006) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59357307)
 3. Elizabeth Castro. HTML 5 και CSS 3, ISBN: 9604615777, Εκδόσεις Κλειδάριθμος (2013) (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: ********)
 4. Elizabeth Castro, Εισαγωγή στην HTML για τον παγκόσμιο ιστό, ISBN: 9602096829, Εκδόσεις Κλειδάριθμος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13680)
Skip to content