Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

EDG608 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα διερευνά το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΣΓΠ/GIS) στην Ιστορία και την Αρχαιολογία και επιχειρεί να προσφέρει μια εισαγωγή στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση, τη διαχείριση και την απεικόνιση της ιστορικής και της αρχαιολογικής χωρικής πληροφορίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν βασικές διαδικασίες εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης χωρικών δεδομένων και θα εξοικειωθούν με τη χρήση διαδεδομένων ΣΓΠ λογισμικών πακέτων μέσα από παραδείγματα εφαρμογής που χρησιμοποιούν πραγματικά ερευνητικά δεδομένα σε επίπεδο ανασκαφής, τοπίου ή/και αστικού περιβάλλοντος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Ευελπίδου, Ν., Τζουξανιώτη, Μ., Καρκάνη, Ά. 2022. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αθήνα: Τζιόλα [Κωδ.στον Εύδοξο: 102072040]
  2. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. & Rhind, D. W. 2021. Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Αθήνα: Κλειδάριθμος [Κωδ. στον Εύδοξο: 102070473]
  3. Καϊμάρης, Ε. Δ. & Καρανικόλας, Ν. 2014. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: Ζητή [Κωδ. στον Εύδοξο: 41963447]
Skip to content