Ψηφιακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Ψηφιακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος

EDG803 Ψηφιακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Η χρήση των νέων ψηφιακών μέσων έχει αλλάξει σημαντικά τους τρόπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και μαθαίνουμε για το παρελθόν. Στο μάθημα διερευνώνται οι διαδικασίες με τις οποίες τα ιστορικά γεγονότα και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μετατρέπονται σε ψηφιακές αναπαραστάσεις. Επιχειρείται μια επισκόπηση του φάσματος των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούνται στην ερμηνεία και την αναπαράσταση του παρελθόντος, και εξετάζονται οι μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες που θέτουν τα ψηφιακά μέσα στις αρχαιογνωστικές επιστήμες και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό παρουσιάσεων ενδεικτικών παραδειγμάτων τα οποία συζητούνται στη διάρκεια του μαθήματος με βάση την προηγούμενη ανάγνωση σχετικών πηγών. Οι ψηφιακές αναπαραστάσεις αναλύονται ως προς τη δυνατότητα ενίσχυσης της επιστημονικής μελέτης του παρελθόντος και της δημιουργίας αλληλεπιδραστικών εμπειριών, αλλά και με άξονα ζητήματα ακρίβειας, ερμηνευτικής πιστότητας, αυθεντικότητας και εγκυρότητας. Θίγονται ακόμη ευρύτερες θεματικές που σχετίζονται με την υπολογιστική ευφυία, τη συνεργατική μάθηση, το ρόλο των κοινωνικών δικτύων, αλλά και τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των ψηφιακών μέσων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Παπαγεωργίου, Δ., Μυριβήλη, Ε. & Μπουμπάρης, Ν. (επιμ.) 2006. Πολιτιστική αναπαράσταση. Κριτική: Αθήνα [Κωδ. στον Εύδοξο: 11752]
  2. Κόκοτος Δ. Χ. 2007. Εικονικά περιβάλλοντα πληροφόρησης. Σταμούλη Α.Ε.: Αθήνα [Κωδ. στον Εύδοξο: 22738]
  3. Μπούνια, Α. & Καταπότη, Δ. (επιμ.) 2021. Αναδυόμενες τεχνολογίες και πολιτισμική κληρονομιά. Αλεξάνδρεια: Αθήνα [Κωδ. στον Εύδοξο:102072775]
Skip to content