Ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε πολιτισμικά περιβάλλοντα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε πολιτισμικά περιβάλλοντα

EDG607 Ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε πολιτισμικά περιβάλλοντα

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε υπολογιστικά συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία σχετική με πολιτισμικά περιβάλλοντα. Θα παρουσιαστούν οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα υπολογιστικά συστήματα και οι τρόποι που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπισή τους είτε σε επίπεδο διαχείρισης πληροφορίας, είτε σε τεχνικό και νομικό επίπεδο.

Ο φοιτητής/τρια μέσω του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων σε πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε υπολογιστικά συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία σχετική με πολιτισμικά περιβάλλοντα.
  • Έχει γνώση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα συστήματα ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικών περιβαλλόντων.
  • Έχει γνωρίσει τα εργαλεία και τις τεχνικές ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε υπολογιστικά συστήματα όπου διακινείται πολυμεσική πληροφορία σχετική με πολιτισμικά περιβάλλοντα και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την αξιόπιστη και έμπιστη παροχή των υπηρεσιών.
  • Είναι σε θέση να μελετάει ένα πολιτισμικό περιβάλλον από τη σκοπιά της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, να αναγνωρίζει τις απειλές, να κατατάσσει τις απειλές σε κατηγορίες με κριτήριο πόσο κρίσιμες είναι για τις ανάγκες των χρηστών του συγκεκριμένου περιβάλλοντος και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να μελετήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο διαχείρισης της ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε μια μελέτη περίπτωσης.
Skip to content