Ψηφιακές υπηρεσίες και Διαδίκτυο

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / B εξάμηνο / Ψηφιακές υπηρεσίες και Διαδίκτυο

HAC106 Ψηφιακές υπηρεσίες και Διαδίκτυο

Διδάσκοντες: Δημήτρης Κουκόπουλος, Δημήτρης Τσώλης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη της αποδοτικής χρήσης των τεχνολογιών διαδικτύου, όπως και στη μελέτη κατάλληλων μεθοδολογιών σχεδιασμού και αξιολόγησης ψηφιακών υπηρεσιών, σε περιβάλλοντα πολιτιστικού περιεχομένου με έμφαση στην ιστορία και την αρχαιολογία των πόλεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων σεναρίων ψηφιακών υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου σε αστικά περιβάλλοντα. Ο φοιτητής/τρια μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης του μαθήματος θα έρθει σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία αποδοτικής διαχείρισης και διάχυσης πολιτιστικού περιεχομένου αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και ψηφιακών υπηρεσιών μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό και το Διαδίκτυο.

Skip to content