Στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε η οργάνωση και λειτουργία Προγγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων» (ΦΕΚ 1480/Β/13.4.2021). Με απόφαση της 38ης/23.06.21 Συνέλευσης του Τμήματος, το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας δεν θα προκηρύξει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτισμικής πληροφορικής σε μία ολιστική, θεωρητικά ενήμερη και μεθοδολογικά σύγχρονη διερεύνηση του ιστορικού φαινομένου της πόλης που περιλαμβάνει τη διεπιστημονική του προσέγγιση μέσα από τα ιστορικά και αρχειακά τεκμήρια, τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, τις φιλολογικές πηγές, τους πολεοδομικούς μετασχηματισμούς, την καλλιτεχνική παραγωγή, την αστική εθνογραφία, την ψηφιακή αναπαράσταση, τη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω ενός συνδυασμού ακαδημαϊκών μελετών, πρακτικής κατάρτισης και ερευνητικών εργασιών, αναπτύσσονται εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται για την αρχαιολογική έρευνα, την οπτική ανάλυση και την ιστορική καταγραφή και ερμηνεία του διαχρονικού φαινομένου της πόλης.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των Πόλεων» (Master in Contemporary Approaches to the History and the Archaeology of Cities).

 

Skip to content