Λαϊκός Πολιτισμός Ι

EIS708 Λαϊκός Πολιτισμός Ι

Διδάσκουσα: Κλειώ Γκουγκουλή | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εξετάζει κριτικά τις έννοιες λαός, έθνος, πολιτισμός, παράδοση, νεωτερικότητα και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την ιστορική αναδρομή των συνθηκών εμφάνισης του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής στον αγροτικό και αστικό χώρο από τον 19ο αιών μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα παρουσιάζεται η ανάπτυξη και καθιέρωση της λαογραφίας σε επιστήμη, η εξέλιξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών της προσανατολισμών και των θεματικών της, καθώς και η σχέση της με άλλες επιστήμες και γνωστικούς κλάδους, όπως η κοινωνιολογία, η ιστορία, η κοινωνική ανθρωπολογία και οι πολιτισμικές σπουδές.

Αναλύονται κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και παρουσιάζονται παραδείγματα προσεγγίσεων θεματικών, όπως παραδοσιακές και σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές δομές (συγγένεια, οικογένεια, κοινότητα, κ.α.), οι έμφυλες, ηλικιακές και εθνοτικές ταυτότητες και σχέσεις, οι τελετουργίες στον κύκλο της ζωής και του χρόνου, όψεις του υλικού πολιτισμού (κατανάλωση, η σχέση του παγκόσμιου με το τοπικό), λαϊκές και δημοφιλείς μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας και ψυχαγωγίας και η προφορική λογοτεχνία στην Νεότερη Ελλάδα και αλλού.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού, η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στη μελέτη τους και η κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και μεθοδολογικών επιλογών των βασικών επιστημών που μελετούν θεματικές του λαϊκού πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση

  • Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού
  • Να μπορούν να αναλύσουν επιμέρους θεματικές.
  • Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας μικρής ερευνητικής εργασίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας, Η, Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 26562)
  2. Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Βασίλης Νιτσιάκος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68398831)
  3. Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αυδίκος Ευάγγελος Γ. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11530)
Skip to content