Μνήμη και πόλη Ι

HAC108 Μνήμη και πόλη Ι

Διδάσκοντες: Έλλη Λεμονίδου, Αλέξανδρος Τενεκετζής | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης στην αστική ιστορία και αρχαιολογία με διεπιστημονική και διαχρονική προσέγγιση. Η ύλη του μαθήματος κατευθύνει τους σπουδαστές να κατανοήσουν σε βάθος, να εφαρμόσουν και να κρίνουν ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν και η ανθρώπινη μνήμη εμφανίζεται και νοηματοδοτεί διαχρονικά τους αστικούς οικιστικούς σχηματισμούς.

Skip to content