Κλασική Αρχαιολογία II

YAR204 Κλασική Αρχαιολογία II

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στο μάθημα εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής τέχνης από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. ως το τέλος της ελληνιστικής εποχής (30 π.Χ.). Ο φοιτητής καλείται να γνωρίσει την εξέλιξη της τεχνης εντός αυτών των χρονικών ορίων με βάση παραδείγματα που αναλύονται στο μάθημα. Στόχος των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση τους είναι να είναι σε θέση ο φοιτητής να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά της τέχνης ανά εποχή, τις βασικές κατηγορίες της τέχνης, και να χρονολογεί έργα μέσα στη συγκεκριμένη εποχή στην οποία κατασκευάστηκαν.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ, POLLITT J.J. (Κωδικός Bιβλίου στον Εύδοξο: 86053791)
  2. Κλασική αρχαιολογία, 2η έκδοση, Hölscher Tonio, Μτφ. Παπαγεωργίου Πάρις, Επιμ. Καραναστάση Παυλίνα (Κωδικός Bιβλίου στον Εύδοξο: 77118819)
Skip to content