Ιστορία της Λατινοκρατίας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Ιστορία της Λατινοκρατίας

EIS510 Ιστορία της Λατινοκρατίας

Διδάσκων:

Στόχος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ιστορία των δυτικών κυριαρχιών στην Ελλάδα.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content