Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

EDG502 Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές γνώσεις της δικτύωσης υπολογιστών και η κατανόηση θεμελιωδών και πρακτικά χρήσιμων σχετικών εννοιών για τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται:

 • Μοντέλα δικτύων
 • Το μοντέλο αναφοράς OSI
 • Κατηγορίες δικτύων: LAN, MAN, WAN
 • Δομή δικτύων. Τοπολογίες
 • Τρόποι διασύνδεσης δικτύων
 • Τεχνικές σχεδιασμού
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Δίκτυα τεχνολογίας TCP/IP και Internet
 • Εφαρμογές: FTP, TELNET, SMTP, HTTP, WWW

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Andrew S. Tanenbaum. Δίκτυα υπολογιστών (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12534026)
 2. Richard McMahon, Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12283)
 3. JoAnne Woodcock. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12062)

 

Skip to content