Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι – Θεματογραφία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι – Θεματογραφία

YPH205 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι – Θεματογραφία

Διδάσκων: Χρήστος Ζαφειρόπουλος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στόχος του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι – Θεματογραφία» είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τον αττικό πεζό λόγο και ειδικότερα με την ορθογραφία, τη γραμματική και συντακτική ανάλυση και τη μετάφραση στα Νέα Ελληνικά κειμένων της αττικής πεζογραφίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MONTANARI FRANCO (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053728)
  2. Σύνταξη της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Τζουγανάτος Δ. Νικόλαος (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59388666)
Skip to content