Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου

EAR808 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου

Διδάσκων:

 

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content