Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πρόγραμμα για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Προς το παρόν, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.