Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

YIS101 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές

Διδάσκων: Δημήτριος Μπαχάρας (προσωρινός διδάσκων για 2020-21) | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και με τη μεθοδολογία των ιστορικών σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα ιστοριογραφικά ρεύματα και στα τρέχοντα ερωτήματα της διεθνούς έρευνας, αλλά και στην πρακτική διάσταση της συγγραφής μιας εργασίας ιστορικού περιεχομένου. Μεταξύ άλλων, μελετώνται ο ορισμός του ιστορικού γεγονότος, η έννοια της δομής, οι πηγές και η μεθοδολογία ως προς την επιλογή και αξιοποίησή τους, η ιστορική διαδρομή και η τρέχουσα θέση των ιστορικών σπουδών στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών. Δίνεται ακόμα έμφαση σε κρίσιμες πτυχές για την κατανόηση της σύγχρονης ιστοριογραφίας, όπως είναι η σχέση μεταξύ ιστορίας και μνήμης, η έννοια της πολιτισμικής ιστορίας, η μικροϊστορία και η Δημόσια Ιστορία, οι τρέχουσες προκλήσεις και προοπτικές των ιστορικών σπουδών.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Απολογία για την Ιστορία, Marc Bloch (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3074)
  2. Τι είναι ιστορία; Σκέψεις για τη θεωρία της ιστορίας και τον ρόλο του ιστορικού, E.H. Carr, μτφ. Ανδρέας Παππάς (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662414)
  3. Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;, Noiriel Gerard (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32077)
Skip to content