«Αρχαία πόλις»: Ιστορικές και φιλολογικές αναγνώσεις

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / «Αρχαία πόλις»: Ιστορικές και φιλολογικές αναγνώσεις

HAC102 «Αρχαία πόλις»: Ιστορικές και φιλολογικές αναγνώσεις

Διδάσκοντες: Χρήστος Ζαφειρόπουλος. Αλεξάνδρα Μπαρτζώκα | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
– κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των αρχαίων ελληνικών πόλεων ως προς την πολιτική τους δραστηριότητα.
– αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των υπό εξέταση πηγών και τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών τους.
– εντάσσουν τις υπό εξέταση πηγές στο ιστορικό τους πλαίσιο.
– εντοπίζουν και να μελετούν τη σχετική βιβλιογραφία.

Skip to content