Δικτυακά περιβάλλοντα και πολιτισμός

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Δικτυακά περιβάλλοντα και πολιτισμός

EDG802 Δικτυακά περιβάλλοντα και πολιτισμός

Διδάσκων: Δημήτρης Κουκόπουλος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Εισαγωγή στη σχεδίαση και αξιολόγηση δικτυακών περιβαλλόντων παροχής πολιτισμικών υπηρεσιών: μεθοδολογίες και παραδείγματα. Απειλές, ασφαλής και έμπιστη παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών σε δικτυακό περιβάλλον. Θέματα επιχειρηματικότητας και ψηφιακές πολιτισμικές υπηρεσίες: χρέωση υπηρεσιών, υπηρεσίες δημοπράτησης πολιτισμικών προϊόντων στο διαδίκτυο. Δικτυακές πολιτισμικές υπηρεσίες διαχείρισης και διάχυσης σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα: συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και διάχυσης έργων τέχνης, υπηρεσίες ξενάγησης σε μουσεία και χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος με έξυπνα κινητά, αρχαιολογικές ανασκαφές, πλατφόρμες διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτού πεδίου, πλατφόρμες διαχείρισης συλλογικής μνήμης, υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας σε βιβλιοθήκες. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Skip to content