Σύγχρονες εθνογραφικές προσεγγίσεις της πόλης

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / B εξάμηνο / Σύγχρονες εθνογραφικές προσεγγίσεις της πόλης

HAC107 Σύγχρονες εθνογραφικές προσεγγίσεις της πόλης

[δεν θα προσφερθεί] | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα επικεντρώνεται σε μεθοδολογικά ζητήματα γύρω από την σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα στον αστικό χώρο. Εκκινώντας από τη θέση ότι η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και την πόλη είναι δυναμική το μάθημα εξετάζει ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση έρευνας σε αστικούς χώρους και ιδιαίτερα στη διερεύνηση των τρόπων που οι άνθρωποι και η πόλη διαντιδρούν ως προϊόντα και δημιουργοί ιστορικών, κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών διαδικασιών.

Skip to content