Ρωμαϊκή Αρχαιολογία

YAR405 Ρωμαϊκή Αρχαιολογία

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εξετάζει την εξέλιξη του υλικού πολιτισμού των ρωμαϊκών χρόνων, ιδίως μέσα απο την τέχνη, από την εποχή της εδραίωσης της Ρώμης ως κυρίαρχης πολιτικής δύναμης με την κατάκτηση του αρχαίου κόσμου, ως και την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου (330 μ.Χ.). Τα μαθήματα προϋποθέτουν τις βασικές γνώσεις για τον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας, και ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με σημαντικές πτυχές της αρχαιολογίας του ρωμαϊκού κόσμου. Στόχος των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωσή τους είναι να δίνεται η δυνατότητα του συσχετισμού των αρχαιολογικών δεδομένων με τις αντίστοιχες σύγχρονές τους ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον ρωμαϊκό κόσμο, με την παράλληλη μελέτη της τέχνης.

Skip to content