Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας

EIS702 Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας

Διδάσκων: Χρήστος Ζαφειρόπουλος

Στο μάθημα μελετάται η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και πολιτισμού στα σύγχρονα οπτικοακουστικά περιβάλλοντα. Έμφαση δίνεται στον κινηματογράφο και το κόμικ. Έμφαση δίνεται σε δημοφιλείς μύθους ή ιστορικά επεισόδια της αρχαιότητας και πώς αυτά παρουσιάζονται στα προαναφερθέντα οπτικοακουστικά προϊόντα. Για παράδειγμα, τα ομηρικά έπη, οι αρχαιόμυθες παραγωγές των studios του Disney, η εικόνα των Σπαρτιατών κ.ο.κ. Η συγκριτική ανάλυση των αρχαίων πηγών και των σύγχρονων οπτικοποιήσεών τους εστιάζει στις ιδεολογικές χρήσεις της αρχαιότητας από τη βιομηχανία του θεάματος.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content