Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης I

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης I

YAR106 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης I

Διδάσκων: Αλέξανδρος Τενεκετζής | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Εισαγωγικά παρουσιάζεται το έργο των καλλιτεχνών που προετοιμάζουν τις μεγάλες κατακτήσεις των πιο σημαντικών εκπροσώπων της Αναγέννησης. Γίνεται λόγος για τη διατύπωση της μαθηματικής προοπτικής χάρη στην οποία επαναπροσδιορίζεται η αναπαράσταση του χώρου και του χρόνου της εποχής. Το μάθημα κλείνει με την ανάλυση του έργου των σημαντικότερων ζωγράφων και γλυπτών της Ώριμης Αναγέννησης.

Σκοπός του μαθήματος είναι τα υπό εξέταση έργα να ενταχθούν στο ιστορικό, πολιτικό κοινωνικό, οικονομικό και διανοητικό πλαίσιο ώστε να αιτιολογηθούν οι συνθετικές λύσεις και τα τεχνομορφικά χαρακτηριστικά που αυτά παρουσιάζουν.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Η ιταλική αναγέννηση. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Χαραλαμπίδης Άλκης (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963408)
  2. Η αναγέννηση στη Φλωρεντία, Turner A. Richard, Μτφ. Λυχούνας Μιχάλης, Επιμ. Γκότση Γλαύκη (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22756085)
Skip to content