Τεχνολογίες διαδικτύου και προηγμένες πολιτιστικές εφαρμογές

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Τεχνολογίες διαδικτύου και προηγμένες πολιτιστικές εφαρμογές

EDG704 Τεχνολογίες διαδικτύου και προηγμένες πολιτιστικές εφαρμογές

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές του προγραμματισμού εξυπηρετητών για την ανάπτυξη δυναμικών εφαρμογών Διαδικτύου.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαβάνει:

  • Προγραμματισμό δυναμικών ιστοσελίδων και διασύνδεση με βάσεις δεδομένων στην πλευρά του Server με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού ΡΗΡ.
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού με Apache Web Server, (Χ)ΗΤΜL, CSS, Javascript, ΡΗΡ και MySQL.
  • Προχωρημένα θέματα προγραμματισμού σε Javascript και εισαγωγή στην τεχνολογία AJAX. Εισαγωγή στην ΧΜL με παραδείγματα και εφαρμογές.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Luke Welling. Ανάπτυξη Web εφαρμογών με PHP και MySQL (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68387584)
  2. Larry Ullman. Εισαγωγή στις PHP 6 & MYSQL 5 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13690)
  3. Julie C. Melonie. Μάθετε PHP, MySQL και Apache (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12309)
Skip to content