Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του πρόσφατου παρελθόντος

Αρχική / Μεταπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Γ εξάμηνο / Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του πρόσφατου παρελθόντος

HAC110 Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του πρόσφατου παρελθόντος

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

To μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στην αρχαιολογία του πρόσφατου παρελθόντος και να τους εξοικειώσει με ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης των νεότερων μνημείων και ιστορικών τόπων στο αστικό τοπίο. Παρουσιάζει την ιστορία του κλάδου, υπάρχουσες θεωρίες και τη μεθοδολογία της έρευνας μέσα από παραδείγματα από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Απώτερος σκοπός είναι οι φοιτητές/ φοιτήτριες να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται και να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν τη μελέτη, ερμηνεία και διαχείριση των πρόσφατων υλικών μαρτυριών του παρελθόντος και δη και της δύσκολης κληρονομιάς.

Skip to content