Αρχαιολογία του Πρόσφατου Παρελθόντος

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Αρχαιολογία του Πρόσφατου Παρελθόντος

EAR708 Αρχαιολογία του Πρόσφατου Παρελθόντος

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

To μάθημα εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στην αρχαιολογία του πρόσφατου παρελθόντος. Παρουσιάζει την ιστορία του κλάδου, υπάρχουσες θεωρίες και τη μεθοδολογία της έρευνας δίνοντας έμφαση στα υλικά τεκμήρια που συνδέονται με τραυματικά ιστορικά γεγονότα, εξάρσεις βίας, πολιτικές καταπίεσης και εθνικές και κοινωνικές συγκρούσεις μέσα από παραδείγματα από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Απώτερος σκοπός είναι οι φοιτητές/ φοιτήτριες να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται και να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν στη μελέτη, ερμηνεία και διαχείριση των πρόσφατων υλικών μαρτυριών του παρελθόντος και δη και της δύσκολης κληρονομιάς.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει:

  • να έχουν κατανοήσει τις αρχές και μεθόδους της αρχαιολογίας του πρόσφατου παρελθόντος,
  • να έχουν κατανοήσει τα εξειδικευμένα ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης της τραυματικής, πολιτιστικής κληρονομίας
  • να έχουν κατανοήσει τις υπάρχουσες θεωρητικές συζητήσεις.
Skip to content