Προσωρινοί Διδάσκοντες

Αρχική / Προσωπικό / Προσωρινοί Διδάσκοντες

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021:

  • η Δρ. Μαρία Αϊβαλιώτη (email: Maria_aivalioti at hotmail.com) θα διδάξει τα μαθήματα HIA_A510 «Ελληνική τέχνη (18ος-20ός αιώνας)» και HIA_A106 «Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης Ι»
  • ο Δρ. Αλέξανδρος Γκιζέλης (email: alexgkizelis at gmail.com) θα διδάξει το μάθημα HIA_I508 «Ευρωπαϊκή ιστορία. από την Αναγέννηση ως τον Διαφωτισμό»
  • ο Δρ. Ιωάννης Θεοχάρης (email: yiannis_theocharis at yahoo.gr) θα διδάξει το μάθημα HIA_A105 «Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχαιολογία»
  • η Δρ. Αικατερίνη Κορρέ (email: katerinakorr at yahoo.gr) θα διδάξει το μάθημα HIA_I504 «Μεσαιωνική ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)»
  • η Δρ. Αργυρώ Μαθιουδάκη (email: iro.mathioudaki at gmail.com) θα διδάξει το μάθημα HIA_A507 «Μινωική αρχαιολογία»

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους:

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους:

Skip to content