Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας

YAR102 Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την επιστήμη της Αρχαιολογίας, τα αντικείμενα, τις μεθόδους και τεχνικές της αρχαιολογικής έρευνας. Μέσα από αναφορές σε σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις και ερευνητικά προγράμματα θίγονται θεμελιώδεις αρχαιολογικές έννοιες, επεξηγούνται τα κύρια ρεύματα της αρχαιολογικής σκέψης και παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία που μεταχειρίζεται η επιστήμη της Αρχαιολογίας στο πεδίο και το εργαστήριο για να μελετήσει την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα από τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση:

  • να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες της Αρχαιολογίας, της ερευνητικής μεθοδολογίας, του ρόλου της ερμηνείας και της εξήγησης στην αρχαιολογική έρευνα,
  • να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει στην αρχαιολογική σκέψη τους τελευταίους δύο αιώνες,
  • να κατανοεί τη συνεισφορά των εργαστηριακών μεθόδων και της ψηφιακής τεχνολογίας στο αρχαιολογικό έργο
  • να αναγνωρίζει σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις και ερευνητικά προγράμματα
  • να διακρίνει τη χρησιμότητα της αρχαιολογικής γνώσης στο σύγχρονο κόσμο,
  • να έχει συνειδητοποιήσει την ηθική υπευθυνότητα του ιστορικού-αρχαιολόγου ως δημιουργού-διαχειριστή της γνώσης για το παρελθόν
  • να διαθέτει γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στο χώρο της Αρχαιολογίας

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, Renfrew Colin, Bahn Paul (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86197460
  2. Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης, Trigger Bruce G. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15525)
  3. ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14266)
Skip to content