Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / A εξάμηνο / Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας

YAR102 Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας. Το πρώτο σκέλος του μαθήματος αναφέρεται στην ιστορία της έρευνας και στα κύρια θεωρητικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα. Ακολουθεί μια παρουσίαση των διαφορετικών αρχαιολογικών μαρτυριών και περιγράφεται η εξέλιξη των βασικών μεθόδων της αρχαιολογικής διερεύνησης. Η αρχαιολογική τεκμηρίωση παρουσιάζεται σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ η εργαστηριακή μελέτη αναλύεται ως προς τις πληροφορίες που προσφέρει σχετικά με τη χρονολόγηση, τα αντικείμενα, το περιβάλλον και τα ίδια τα υποκείμενα του παρελθόντος. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη βιβλιογραφία προσεγγίζονται ζητήματα αρχαιολογικής ερμηνείας και ανασύνθεσης του παρελθόντος υπό το πρίσμα των σύγχρονων ερευνητικών και κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών των αρχών του 21ου αι.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Renfrew, C. & Bahn, P. 2013. Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Καρδαμίτσα (γ’ εκδ) [Κωδ. στον Εύδοξο 59358748]
  2. Συλλογικό έργο (2007): Μεγάλες στιγμές της ελληνικής αρχαιολογίας, Αθήνα: Καπόν [Κωδ. στον Εύδοξο 14266]
  3. Trigger, B. 2020. Αρχαιολογία. Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές. Αλεξάνδρεια: Αθήνα (β’ εκδ.) [Κωδ. στον Εύδοξο 15525]
Skip to content