Μυκηναϊκή Αρχαιολογία

EAR607 Μυκηναϊκή Αρχαιολογία

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εμβαθύνει στην αρχαιολογία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στους πρωτεργάτες και τους σύγχρονους συνεχιστές της Μυκηναϊκής αρχαιολογίας. Περιγράφονται οι σημαντικότερες θέσεις του Ελλαδικού χώρου και τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Παρουσιάζεται το υπόβαθρο και οι απαρχές της κοινωνικής πολυπλοκότητας στην Ηπειρωτική Ελλάδα μέσα από τους οικισμούς και τα νεκροταφεία, δίνοντας έμφαση στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών. Δίνεται έμφαση στην εμφάνιση των ανακτόρων και στις Μυκηναϊκές οχυρωμένες ακροπόλεις. Τα αρχαιολογικά ευρήματα συσχετίζονται με το περιεχόμενο της Γραμμικής Β και επιχειρείται η ανασύνθεση των κρατικών δομών, της διοίκησης, της οικονομίας, της θρησκευτικής οργάνωσης και του δικτύου ανταλλαγών των Μυκηναϊκών κέντρων. Αναδεικνύεται η παρουσία υλικού πολιτισμού στον ευρύτερο Μεσογειακό και Βαλκανικό χώρο και επιχειρείται η συσχέτιση της Μυκηναϊκής παρουσίας στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού συστήματος της Ανατολικής Μεσογείου. Περιγράφεται η διαδικασία κατάρρευσης του ανακτορικού συστήματος και αναζητούνται τα ευρύτερα αίτια. Παρουσιάζονται τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της μετα-ανακτορικής περιόδου και εντοπίζονται τα στοιχεία που δηλώνουν πολιτισμική διακοπή και συνέχεια στους αιώνες μετά το τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Τέλος, πραγματοποιείται μία αναφορά στη Μυκηναϊκή κληρονομιά τόσο στο πλαίσιο των μεταγενέστερων εξελίξεων (π.χ. Ομηρικά έπη) όσο και σε σχέση με τη σύγχρονη έρευνα και τη δημόσια συζήτηση.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

 • Μυκηναϊκή αρχαιολογία: Πρωτεργάτες και συνεχιστές
 • Οι απαρχές: Πρώιμη & Μέση Χαλκοκρατία στην Ηπειρωτική Ελλάδα
 • Πολιτισμική συνέχεια και διακοπή: Οι λακκοειδείς τάφοι των Μυκηνών
 • Η εμφάνιση των ανακτόρων
 • Κοινωνία, διοίκηση και εξουσία στα Μυκηναϊκά κέντρα
 • Υλικός πολιτισμός και καλλιτεχνική δημιουργία
 • Μυκηναϊκή θρησκεία
 • Μυκηναϊκή γλώσσα και γραφή
 • Μυκηναϊκό εμπόριο και διεθνείς σχέσεις
 • Κατάρρευση: το τέλος του μυκηναϊκού πολιτισμού
 • Μυκηναϊκή κληρονομιά

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Η προέλευση του μυκηναϊκού πολιτισμού, Dickinson O. T. P. K. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68406362)
 2. Ο μυκηναϊκός κόσμος, Chadwick John (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31840)
 3. Οι Μυκηναίοι Έλληνες, Ruiperez Martin S.,Melena Jose L. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24485)
Skip to content