Οθωμανική Ιστορία

EIS705 Οθωμανική Ιστορία

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοικούσε τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια για πάνω από έξι αιώνες. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η μελέτη της ανόδου και της επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και της διοικητικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης του οθωμανικού κράτους. Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε μια αρχική επαφή με τις οθωμανικές αρχειακές πηγές.

 

Skip to content