Οθωμανική Ιστορία

EIS705 Οθωμανική Ιστορία

Διδάσκων:

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοικούσε τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια για πάνω από έξι αιώνες. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η μελέτη της ανόδου και της επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς και της διοικητικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης του οθωμανικού κράτους. Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε μια αρχική επαφή με τις οθωμανικές αρχειακές πηγές.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content