Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

YAR403 Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στην έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο πάνω στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρουσιάζει την ιστορία του κλάδου από παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική σκοπιά, τους βασικούς φορείς διαχείρισης (UNESCO, ICOMOS, ΥΠΠΟ κ.α.) και εξετάζει το διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο προστασίας των πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, παρουσιάζει τις βασικές ιδέες και μεθόδους που έχει δανειστεί η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς από τους τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • να έχει κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • να έχει κατανοήσει τη σημασία και συμβολή των θεσμικών πλαισίων στην αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • να έχει γνώση των βασικών εργαλείων που έχει δανειστεί ο κλάδος από τους τομείς της Οικονομίας και του Μάρκετινγκ,
  • να έχει εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές και μεθόδους συντήρησης, ανάδειξης και παρουσίασης της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • να έχει κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Skip to content