Προφορική Ιστορία

EIS806 Προφορική Ιστορία

Διδάσκουσα: Έλλη Λεμονίδου

Η προφορική Ιστορία είναι ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο που βοηθά στην κατανόηση και μελέτη του πρόσφατου παρελθόντος. Το μάθημα έχει ως στόχο να πετύχει μια επισκόπηση της ιστορίας του κλάδου, της θεωρίας της προφορικής ιστορίας, αλλά και των πρακτικών της, μέσα από παραδείγματα εργασιών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, να θίξει τις ιδιαιτερότητές της και να μελετήσει τη χρήση της από τους ιστορικούς.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content