Όροι χρήσης

Αρχική / Όροι χρήσης

Όπου το περιεχόμενο του ιστότοπου (http://www.ha.upatras.gr) περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων, το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Το Τμήμα Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που περιέχονται στον ιστότοπο και αφορούν το Τμήμα να είναι ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους σε αυτόν.

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ιστότοπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν.

Η επίσκεψη στον ιστότοπου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

Skip to content