Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαιότητα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαιότητα

EIS601 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαιότητα

Διδάσκων: Ανδρέας Μοράκης (προσωρινός διδάσκων για 2020-21)

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε σημαντικές πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλληνων, όπως αυτές συνάγονται από τις φιλολογικές κυρίως μαρτυρίες. Το μάθημα φέρνει τους φοιτητές επίσης σε επαφή με ζητήματα θεσμών και με θρησκευτικά και πολιτιστικά φαινόμενα. Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση των διαφόρων πρωτογενών πηγών (γραμματειακών, επιγραφών, νομισμάτων και παπύρων) με την ιστορία και η εξοικείωση των φοιτητών με την άντληση πληροφοριών από αυτές τις πηγές και με την αξιολόγησή τους.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content