Ευρωπαϊκή Ιστορία (17ος-18ος αιώνας)

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Ευρωπαϊκή Ιστορία (17ος-18ος αιώνας)

EIS603 Ευρωπαϊκή Ιστορία (17ος-18ος αιώνας)

Διδάσκων:

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με τις πολιτικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από το τέλος του Μεσαίωνα έως και τη Γαλλική Επανάσταση. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι, οι οικονομικές αλλαγές, οι πολιτικές εξελίξεις, οι μεταρρυθμίσεις, οι κοινωνικές δομές, η άνοδος νέων ιδεολογιών και ο διαφωτισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της μελέτης του μαθήματος.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content