Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.