Αντικείμενο

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων» (ΦΕΚ 1480/Β/13.4.2021) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα ανάμεσα στις γνωστικές περιοχές που διαμορφώνουν:

α) οι ιδιαιτερότητες των ιστορικών και αρχαιολογικών τεκμηρίων που συνθέτουν το αστικό παλίμψηστο,

β) η επίδραση της διαχρονίας της πόλης στη διαμόρφωση κυρίαρχων και επιμέρους αστικών ταυτοτήτων και αφηγήσεων και γ) οι μέθοδοι αναπαράστασης και προβολής του αστικού παρελθόντος με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι πόλεις ως παλίμψηστα διαθέτουν ιστορικό περιεχόμενο που αναδεικνύεται και συμβολοποιείται στο παρόν σε συνάρτηση με ιδεολογικούς, οικονομικούς ή αισθητικούς παράγοντες. Η μνήμη, ατομική και συλλογική, δημιουργεί και αναπαράγει αφηγήσεις παρουσιάζοντας διαφορετικές και όχι πάντα συμπλέουσες εκδοχές του παρελθόντος. Η άμεση σύνδεση των παραπάνω με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες ενισχύει την πολιτισμική επικοινωνία των κατοίκων επιδρώντας στη λειτουργία και την αισθητική της πόλης και παρεμβαίνοντας στη διαμόρφωση του υφιστάμενου πολιτισμικού κεφαλαίου. Σε αυτό το θεματικό πλαίσιο προσεγγίζονται ζητήματα διαμόρφωσης και ερμηνείας του αστικού παρελθόντος και της διαχείρισης της μνήμης, όπως αυτή πλέον μετασχηματίζεται με την εγκαθίδρυση και διαμεσολάβηση των ψηφιακών μέσων και τη δημιουργία νέων δυνητικών χώρων.

Skip to content