Αρχαιολογία της Αθήνας

EAR710 Αρχαιολογία της Αθήνας

Διδάσκων:

Το μάθημα προσεγγίζει την ιστορία της Μέσης Ανατολής από την προ-ισλαμική εποχή έως και την εγκαθίδρυση της οθωμανικής κυριαρχίας. Συζητά ιστοριογραφικά προβλήματα και μελετά την ανάπτυξη της ισλαμικής κοινωνίας στον αραβικό κόσμο με έμφαση στην πολυφωνία των πολιτισμών που υπάρχουν στην περιοχή. Ειδικότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι θεσμικές και πνευματικές δομές των μουσουλμάνων, οι πολιτικοί θεσμοί, ο πολιτισμός, ο πόλεμος και η κατάκτηση, οι μετακινήσεις και το εμπόριο.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content