Αρχαιολογία της Αθήνας

EAR710 Αρχαιολογία της Αθήνας

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εξετάζει την πολεοδομική, αλλά και πολιτισμική εξέλιξη της Αθήνας από την αρχή της κατοίκησής της στα προϊστορικά χρόνια ως και το τέλος της αρχαιότητας (4ος αιώνας μ.Χ). Τα μαθήματα προϋποθέτουν τις βασικές γνώσεις για τον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας, και ο φοιτητής εμβαθύνει σε ζητήματα που αφορούν την Αθήνα. Στόχος των μαθημάτων μετά την ολοκλήρωσή τους είναι να δίνεται η δυνατότητα του συσχετισμού των αρχαιολογικών δεδομένων με τις αντίστοιχες σύγχρονές τους ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η συνθετική σκέψη και ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων μιας εποχής για τη συγκρότηση μεγάλων ιστορικών εξελίξεων μέσα στον αρχαίο κόσμο, έχοντας ως μελέτη περίπτωσης την αρχαία Αθήνα.

Skip to content