Νομισματική

EAR809 Νομισματική

Διδάσκων: | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στις θεματικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία της αρχαίας ελληνικής νομισματικής, η οποία αποτελεί τομέα των ιστορικών επιστημών. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις διάφορες θεματικές των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων, τα οποία, εκτός από τη χρηστική τους αξία, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομία των πόλεων στις οποίες κόπηκαν, αλλά και άλλες που αφορούν τις πόλεις, όπω ςτις λατρείες. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με αυτή την κατηγορία άμεσων πηγών της Αρχαίας Ιστορίας και με τη χρήση τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητή/τρια θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζει νομίσματα και να τα τοποθετεί στις χρονικές τους περιόδους
  • να αναζητά δημοσιεύσεις και σχετική βιβλιογραφία
  • να τοποθετεί τα νομίσματα στο ιστορικό και οικονομικό τους πλαίσιο.
Skip to content