Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

EAR509 Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Πάντζου | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες που ακολουθούν την κατεύθυνση της Αρχαιολογίας. To μάθημα εμβαθύνει σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα προστασίας και προαγωγής των πολιτισμικών αξιών και αγαθών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζεται η σημασία των σχεδίων διαχείρισης και των πολιτικών διαχείρισης μουσειακών συλλογών, η διαδικασία σύνταξης τους και η εφαρμογή τους μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων μελετών από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Επίσης εξετάζεται η συμβολή της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς στην ανάπτυξη του πεδίου και στην καθιέρωση καλών πρακτικών. Τέλος δίνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες μία ολοκληρωμένη εικόνα των νέων τάσεων και εξελίξεων στο τομέα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω θεματικών όπως Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Κινδύνων, Πρότυπα Τεκμηρίωσης κ.α.) μέσα από διεθνή και Ελληνικά παραδείγματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει:

  • να έχουν κατανοήσει τα εξειδικευμένα ζητήματα διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών,
  • να έχουν εξοικειωθεί με νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα,
  • να έχουν κατανοήσει τις υπάρχουσες θεωρητικές συζητήσεις,
  • να έχουν εξοικειωθεί με τη διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης και πολιτικών διαχείρισης μουσειακών συλλογών,
  • να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές/συμφοιτήτριες τους για τη σύνταξη ενός προσχεδίου διαχειριστικού σχεδίου ή πολιτικής διαχείρισης μουσειακών συλλογών για συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης.
Skip to content