Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

YDG508 Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διδάσκων: Μάρκος Κατσιάνης | Περίγραμμα μαθήματος [αρχείο pdf]

Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών της ψηφιακής τεχνολογίας και αναπτύσσονται τα βασικά πεδία που σχετίζονται με την καταγραφή, την κωδικοποίηση και την τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ορθή διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας στα πεδία της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας. Η παρουσίαση των πρακτικών ψηφιοποίησης συνδέεται με το προς καταγραφή υλικό (π.χ. φωτογραφία, ήχος, κινούμενη εικόνα, τρισδιάστατα μνημεία) και συνοδεύεται από τη γνωριμία με καλές πρακτικές ως προς την αποθήκευση, τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη διάθεση των ψηφιακών προϊόντων. Θίγονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και γίνεται αναφορά σε εναλλακτικές στρατηγικές ψηφιακής επεξεργασίας, όπως τα εικονικά εργαστήρια και ο πληθοπορισμός. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται παραδείγματα από σημαντικά έργα ψηφιοποίησης, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό, και γίνεται αναφορά στις συνθήκες εκτέλεσής τους, στην πολιτιστική ιδιαιτερότητα των αυθεντικών αντικειμένων και στις δυνατότητες χρήσης των ψηφιακών τους υποκατάστατων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Καπιδάκης, Σ. 2014. Εισαγωγή στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Δισίγμα [Κωδ. στον Εύδοξο 77111934]
  2. Κουτσούδης, Α. & Παυλίδης, Γ. 2019. 3Δ Ψηφιοποίηση. Τσότρας (β’ εκδ.) [Κωδ. στον Εύδοξο 86194002]
  3. Κυριάκη-Μάνεση, Δ., Κουλούρης, Α., 2015. Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. http://hdl.handle.net/11419/2496 [Κωδ. στον Εύδοξο 320171]
Skip to content