Λεμονίδου Έλλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος

Γραφείο: Δ1.6 (Ώρες Γραφείου: Τρίτη 11:00-14:00, Τετάρτη 10:00-12:00 τηλ.νο: 2610962973)

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σπουδές

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ελληνικών Σπουδών (DEA d’Études Grecques), Πανεπιστήμιο Παρίσι IV-Σορβόννη, 1998
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Πολιτικές θεωρίες και κοινωνικές σχέσεις (DEA en Théories du politique et rapports sociaux), Πανεπιστήμιο Παρίσι VIII, 2001
 • Διδακτορική Διατριβή στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Παρίσι IV-Σορβόννη, Τμήμα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, με τίτλο: La Grèce vue de France pendant la Première guerre mondiale; entre censure et propagandes (Η εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ λογοκρισίας και συστημάτων προπαγάνδας), 2007
 • Μεταδιδακτορική έρευνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με τίτλο Η εικόνα της Ελλάδας στη Γαλλία, 1919-1939, 2012
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Πολιτισμική Ιστορία
 • Δημόσια Ιστορία / Δημόσιες χρήσεις του ιστορικού παρελθόντος
 • Ιστορία και Κινηματογράφος
 • Ιστορία και Νέες Τεχνολογίες

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Γιώργος Κόκκινος, Δημήτρης Μαυροσκούφης, Παναγιώτης Γατσωτής, Έλλη Λεμονίδου, Τα συγκρουσιακά ζητήματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, Νοόγραμμα, Αθήνα, 2010
 • Γιώργος Κόκκινος, Έλλη Λεμονίδου, Βλάσης Αγτζίδης, Το Τραύμα και οι πολιτικές της Μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010
 • Έλλη Λεμονίδου, Ιστορία, Κινηματογράφος και Εθνικές ταυτότητες, Ταξιδευτής, Αθήνα, 2014 [υπό έκδοση]
 • Elli Lemonidou, “Le soldat inconnu grec”, στο: François Cochet, Jean-Noël Grandhomme (dir.), Les Soldats inconnus de la Grande Guerre. La Mort, le Deuil, la Mémoire, SOTECA, 14-18 Editions, 2012, 153-169
 • Elli Lemonidou, Giorgos Kokkinos, Panayotis Kimourtzis, “La question de la diversité à travers l’enseignement des questions “sensibles”: l’exemple de l’extermination de la communauté juive de Rhodes”, στο: Benoit Falaize, Charles Heimberg, Olivier Loubes (dir.), L’école et la nation, ENS editions, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 2013, 257-270
 • Elli Lemonidou, “World War II and the Greek Civil War in Cinema”, στο: Peter Tame (dir.), Mnemosyne and Mars: artistic and cultural representations of Twentieth-Century Europe at War, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2013, 219-239
 • Elli Lemonidou, “Propaganda and Mobilizations in Greece during the First World War”, στο: Troy Paddock (dir.), World War I and Propaganda, Brill Publishers, Leiden-Boston, 2014, 273-291
Skip to content