Κουκόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής - Διευθυντής ΠΜΣ

Γραφείο: Δ1.3 (Ώρες Γραφείου: Τετάρτη, 13:00-15:00, Πέμπτη, 08:00-09:00)

Προπτυχιακά μαθήματα

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Διευθυντής ΠΜΣ «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των Πόλεων»

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των Πόλεων»

Σπουδές

 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • M.Sc. in Communications and Signal Processing (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης), Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom.
 • Διδακτορικό δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Πολιτισμική τεχνολογία
 • Θέματα ποιότητας υπηρεσιών σε δίκτυα υπολογιστών με έμφαση στα ετερογενή πολυμεσικά δίκτυα, μοντελοποίηση και εκτίμηση απόδοσης δικτύων
 • Αλγόριθμοι, θεωρία πολυπλοκότητας, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι σε δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα, πιθανοτική ανάλυση αλγορίθμων, παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός
 • Διαχείριση ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε πολυμεσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Πληροφοριακά συστήματα για διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών προϊόντων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Ζ. Koukopoulos, D. Koukopoulos, and J. Yung, “Real-Time Crowd Management for Cultural Heritage Events: A Case Study on Carnival Parades,” Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, Vol. 10, No. 3, pp. 275-287, IOS Press, 2018.
 • D. Koukopoulos, and K. Koukoulis, “A Trustworthy System with Mobile Services Facilitating the Everyday Life of a Museum,” International Journal of Ambient Computing and Intelligence, Vol. 9, No. 1, pp. 1-18, 2018.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Active Visitor: Augmenting Libraries into Social Spaces,” 3rd International Congress & Expo on Digital Heritage-DigitalHERITAGE 2018, IEEE Proceedings, 2018, accepted.
 • K. Koukoulis, D. Koukopoulos, and G. Koubaroulis, “Towards a Mobile Crowdsourcing System for Collective Memory Management,” 7th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2018, LNCS 11196, pp. 572-582, Springer, 2018.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Usage Scenarios and Evaluation of Augmented Reality and Social Services for Libraries,” 7th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2018, LNCS 11197, pp. 134-141, Springer, 2018.
 • Ζ. Koukopoulos, D. Koukopoulos, and J. Yung, “A Trustworthy Multimedia Participatory Platform for Cultural Heritage Management in Smart City Environments,” Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, No. 24, pp. 25943-25981, Springer, 2017.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Parades Aiding System (PAR.AID.S): Intelligent Management of Carnival Parades,” 13th International Conference on Intelligent Environments, pp. 6-13, IEEE, 2017.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Is User Participation Feasible in Cultural Heritage Environments?” Digital pasts for the present: Proc. of the 2nd Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR), pp. 156-163, 2017.
 • Z. Koukopoulos, and D. Koukopoulos, “Implementation and Usage Scenarios of a Participatory Platform for Cultural Environments,” 6th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2016, LNCS 10058, pp. 3-14, Springer, 2016.
 • K. Koukoulis, and D. Koukopoulos, “Towards the Design of a User-Friendly and Trustworthy Mobile System for Museums,” 6th International Conference on Digital Heritage-EuroMed 2016, LNCS 10058, pp. 792-802, Springer, 2016.
 • D. Koukopoulos, D. Tsolis, and G. Heliades, “Ionian music archive: application of digitization, management, protection and dissemination technologies for musical cultural heritage,” International Journal of Computational Intelligence Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 3-18, 2016.
 • D. Koukopoulos, D. Tsolis, M. Gazis, and A.-I. Skoulikari, “Secure Mobile Services for On-Going Archaeological Excavations Management and Dissemination,” 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 1-6, IEEE, 2015.
 • D. Koukopoulos, and G. Styliaras, “Design of Trustworthy Smartphone-based Multimedia Services in Cultural Environments,” Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 13, No. 2, pp. 129-150, Springer, 2013.
 • D. Koukopoulos, “Instability Behaviour of Heterogeneous Multimedia Networks under Dynamic Adversarial Attacks,” Journal of Mathematical and Computer Modelling, Vol. 57, pp. 2671-2684, Elsevier, 2013.
 • A. Balia, and D. Koukopoulos, “A Secure Collaborative Multimedia Learning Scheme in Cultural Environments,” 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, pp. 44-48, IEEE, 2013.
 • G. Styliaras, and D. Koukopoulos, “Educational Scenarios with Smartphones in Cultural Heritage Sites and Environments,” Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Vol. 21, No. 3, pp. 285-315, AACE, 2012.
 • D. Koukopoulos, and G. Styliaras, “Security in Collaborative Multimedia Web-based Art Projects,” Journal of Multimedia, Vol. 5, No. 5, pp. 404-416, 2010.
 • D. Koukopoulos, “The Impact of Dynamic Adversarial Attacks on the Stability of Heterogeneous Multimedia Networks,” Journal of Computer Communications, Vol. 33, No. 14, pp. 1695-1706, Elsevier, 2010.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, and P. Spirakis, “The Increase of the Instability of Networks due to Quasi-Static Link Capacities,” Theoretical Computer Science, Vol. 381, pp. 44-56, Elsevier, 2007.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, and P. Spirakis, “Performance and Stability Bounds for Dynamic Networks,” Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 67, pp. 386-399, Elsevier, 2007.
 • D. Koukopoulos, M. Mavronikolas, S. Nikoletseas, and P. Spirakis, “The Impact of Network Structure on the Stability of Greedy Protocols,” Theory of Computing Systems, Vol. 38, Iss. 4, pp. 425-460, Springer, 2005.
 • G. Styliaras, D. Koukopoulos, and F. Lazarinis (eds.), Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments, Information Science Reference, New York, USA, ISBN: 13:9781609600440, 2011.
Skip to content