Αλεξία-Φωτεινή Σταμούλη

Μέλος ΕΔΙΠ

Γραφείο: XX.XX (Ώρες Γραφείου: X – X, X.00–X.00)

Προπτυχιακά μαθήματα

 • X (εξάμηνο: X)
 • X (εξάμηνο: X)

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Θα ανακοινωθούν.

Σπουδές

 • Πτυχίο: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΠΑ – 1995
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΚΠΑ – 2006
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 2015
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Βυζαντινή Αγιολογία
 • Βυζαντινή Ιστορία
 • Ρητορική
 • Βυζαντινά Μυθιστορήματα
 • Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Information of Middle Byzantine Hagiographical Texts about Equids, in Echoing Hooves: Studies on Horses and Their Effects on Medieval Societies, ed. A. Ropa and T. Dawson, [Explorations in Medieval Culture 22], Brill 2022, 112-138 (ISBN: Hardback: 978-90-04-46648-7, E-Book: 978-90-04-46650-0).
 • Παρατηρήσεις για την εκπαίδευση σε υστεροβυζαντινά αγιολογικά κείμενα, Βυζαντινός Δόμος, Παράρτημα 29, Ανάλεκτα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ο καθηγητής Benjamin Hendrickx (1939-2021), επιμ. Α. Σαββίδης, εκδ. Βυζαντινός Δόμος, Θεσσαλονίκη 2022, σ. 451-517 (ISΒΝ: 978-618-5294-97-7).
 • Roman Horses, Enemy Horses and Riders: The Testimony of Historia Romana by Nikephoros Gregoras (Chapter 4), in The Liminal Horse: Equitation and Boundaries, ed. R. Maguire and A. Ropa, Budapest: Trivent, 2021 (ISBN: 978-615-81821-5-7 / 978-615-81821-7-1).
 • The Use of Horses in The History by Georgios Akropolites: A Comparison with Historia Romana by Nikephoros Gregoras, Cheiron: The International Journal of Equine and Equestrian History Vol. 1, Issue 1/2021, 85-99 (ISSN 2786-3182).
 • Equids in Late Byzantine Hagiographies: a Comparison with the Middle Period, in M. A. Bibby and B. G. Scott (eds.), The Materiality of the Horse, series Rewriting Equestrian History, Trivent Publishing 2020 (ISBN 978-615-81353-9-9).
 • Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Υστεροβυζαντινή Αγιολογία, Πέλοπας – Διεπιστημονικό Περιοδικό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τ. 3, αρ. 2, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019, σ. 82-103 (ISSN 2529-1831).
 • Η πατρίδα σε αγιολογικά κείμενα της μέσης και της ύστερης βυζαντινής εποχής: ομοιότητες και διαφορές, Βυζαντινός Δόμος, Παράρτημα 27, Ειδικό Αφιέρωμα. Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Φιλοσοφία και Πολιτισμός, επιμ. Α. Σαββίδης, εκδ. Βυζαντινός Δόμος, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 203-228 (ISBN 978-618-5294-63-2).
Skip to content